• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 22/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Επαγγελματική Αγωγή - Εκδόσεις


  • Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση στην Κύπρο

Διαβάστε το υλικό αυτό...

Το βιβλίο αυτό δίνει στο μαθητή και τους γονείς του πλήρη περιγραφή των εκπαιδευτικών επιλογών μετά την Γ΄ τάξη Γυμνασίου, παρουσιάζοντας σε πλήρη ανάπτυξη το Ενιαίο Λύκειο (φιλοσοφία και στόχοι, πρόγραμμα σπουδών/μαθημάτων, περιγραφή μαθημάτων) και τη Δημόσια Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (πρόγραμμα σπουδών, κλάδοι και ειδικότητες της Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης).

Επίσης δίνει πληροφορίες για το Σύστημα Μαθητείας, τα Εσπερινά Γυμνάσια, τις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, τα Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα των Τεχνικών Σχολών, και ότι σχετίζεται με τις εγγραφές και μετεγγραφές στα Σχολεία Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.
 

  • Μεταλυκειακές Σπουδές σε Δημόσιες Σχολές της Κύπρου

Διαβάστε το υλικό αυτό...

Αυτό το βιβλίο αποτελεί σημαντική πηγή ενημέρωσης για τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε δημόσιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου. Τους βοηθά προς το σωστό προγραμματισμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας.
 

  • Υποτροφίες για Μεταλυκειακές Σπουδές

Διαβάστε το υλικό αυτό...

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει, στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας όσον αφορά τις υποτροφίες για μεταλυκειακές και μεταπτυχιακές σπουδές οι οποίες προσφέρονται από διάφορους φορείς που λειτουργούν ή εκπροσωπούνται στον τόπο μας. Επιπλέων, στοχεύει να ικανοποιήσει το αίτημα πολλών μαθητών μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους.
 

  • Επαγγελματική Αγωγή

Διαβάστε το υλικό αυτό...

Αυτό το βιβλίο είναι το κύριο βοήθημα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Επαγγελματικής Αγωγής στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι μαθητές βοηθούνται να αποκτήσουν αυτογνωσία, να γνωρίσουν την αναπτυξιακή και εξελικτική πορεία του ατόμου, να συγκρίνουν τα δικά τους ατομικά χαρακτηριστικά με τα γνωρίσματα, τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις άσκησης των διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και με άλλους παράγοντες της αγοράς εργασίας. Οι μαθητές αποκτούν τα εφόδια και τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στη λήψη ορθολογιστικών εκπαιδευτικών και προσωπικών αποφάσεων στη ζωή τους.
 

  • Κοινωνική Αγωγή

Διαβάστε το υλικό αυτό...

Το εν λόγω βιβλίο χρησιμοποιείται στη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής Αγωγής στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης του προγράμματος «Αγωγής Υγείας» και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:
1. Οι προσωπικές επιλογές και αποφάσεις για τη ζωή μας
2. Εφηβεία και διαπροσωπικές σχέσεις
3. Ψυχοδραστικές ουσίες εξάρτησης
4. Το κάπνισμα και το αλκοόλ
 

  • Ο Ρόλος της Οικογένειας στις Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές των Μαθητών 

Διαβάστε το υλικό αυτό...
 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com