• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 22/09/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Παγκύπριες Εξετάσεις - Θέσεις ΑΑΕΙ Κύπρου


Η κατανομή των θέσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων, όπου οι υποψήφιοι τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το γενικό βαθμό κατάταξης που συγκέντρωσε ο καθένας. Ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά θέσεων αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας με βάση τη δήλωση προτίμησης και ικανοποιείται η καλύτερη, στη σειρά, προτίμηση των υποψηφίων. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Στη συνέχεια εκδίδεται για τον κάθε υποψήφιο και αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του, βεβαίωση για τη θέση που εξασφάλισε. Παράλληλα, η πρώτη κατανομή δημοσιεύεται σε ημερήσιες, παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδες, και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠ. Θεωρείται δεδομένο ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση με γραπτή δήλωσή του προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, δηλώσει μέσα σε προθεσμία που καθορίζει και ανακοινώνει μαζί με τη δημοσίευση της πρώτης κατανομής η αρμόδια αρχή, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση ή ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη κατανομή.

Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των υποψηφίων και αν υπάρχουν κενές θέσεις στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα γίνει δεύτερη κατανομή των θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδονται και αποστέλλονται οι βεβαιώσεις για τη θέση που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή. Αν παραμένουν κενές θέσεις, τα ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν το δικαίωμα να προβούν σε συμπληρωματικές κατανομές για πλήρωση των θέσεων που παραμένουν κενές.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατανομής των θέσεων αν διαπιστωθεί λάθος στην προσφορά θέσης, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να τροποποιήσει την προσφορά θέσης, ούτως ώστε η τελική κατανομή να γίνεται αυστηρά με βάση τη σειρά επιτυχίας και τις προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, κατανέμονται κατά έτος ως υπεράριθμες, σε ποσοστό ίσο με 10% του συνολικού αριθμού θέσεων στις συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα, με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών. Ποσοστό ίσο με 3% όλων των τμημάτων δικαιούνται και οι μαθητές της τελευταίας τάξης δημοσίων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, καθώς και οι απόφοιτοί τους. Οι πιο πάνω δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 70% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησης των εν λόγω δικαιούχων και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο Τμήμα αυτό. Τα ΑΑΕΙ δυνατόν να κατανέμουν υπεράριθμες θέσεις σε ειδικές κατηγορίες για ειδικά κριτήρια, πέραν και ανεξάρτητα από τις Παγκύπριες Εξετάσεις, τα οποία κριτήρια και οι διαδικασίες για τις συγκεκριμένες αυτές θέσεις καθορίζονται και ανακοινώνονται από τα ίδια τα ΑΑΕΙ. Οποίος υποψήφιος κατά τον ουσιώδη χρόνο που εξασφαλίζει θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία, κατοχυρώνει τη θέση αυτή μέχρι την εκπλήρωση της θητείας του.
 


 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com