• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 25/09/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Σύστημα Μαθητείας


Το εν λόγο σύστημα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές μαθήτριες που μετά την Γ’ τάξη Γυμνασίου, δεν πρόκειται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε σχολεία του συστήματος της τυπικής εκπαίδευσης, και διαρκεί δύο χρόνια. Παρέχει εναλλασσόμενη Πρακτική και Θεωρητική Κατάρτιση. Η Πρακτική Κατάρτιση παρέχεται στη βιομηχανία, τρεις μέρες τη βδομάδα, όπου οι μαθητευόμενοι εργάζονται με αμοιβή και η Θεωρητική Κατάρτιση παρέχεται σε Τεχνικές Σχολές, δύο μέρες τη βδομάδα.

Στο Σύστημα μπορούν να γίνουν δεκτά άτομα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους ή θα το συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, του έτους εγγραφής τους. Μαθητές και μαθήτριες που υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Σύστημα Μαθητείας, εκτός από πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από άδεια της αρμόδιας αρχής.

Στο Σύστημα Μαθητείας εγγράφονται όσοι  και όσες έχουν φοιτήσει στη Β’ τάξη του Γυμνασιακού Κύκλου. Οι αιτήσεις εγγραφής των μαθητευομένων υποβάλλονται στις Τεχνικές Σχολές και στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.

Η επιλογή των μαθητευομένων γίνεται σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Επίδοση στα Μαθηματικά, τα Ελληνικά και τα Αγγλικά της Β’ τάξης
  • Την Διαγωγή
  • Αρτιμέλεια ή άλλα απαραίτητα στοιχεία υγείας, που να επιτρέπουν στο /στη μαθητευόμενο /η να εξασκήσει την ειδικότητα της προτίμησής του/της.
  • Ενδιαφέρον για την ειδικότητα, όπως εργοδότηση μαθητευομένου / ης, σχέσης επαγγέλματος του πατέρα με την ειδικότητα που επιλέγει ο / η μαθητευόμενος / η.

Οι ειδικότητες που προσφέρει το Σύστημα Μαθητείας είναι:
Κατασκευαστές Αλουμινίων, Οικοδόμοι, Επιπλοποιοί – Ξυλουργοί, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Κοπτική – Ραπτική, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Ηλεκτροτεχνίτες, Ελασματουργοί – Συγκολλητές, Υδραυλικοί – Συγκολλητές.

 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com