• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Προφίλ Αποφοίτου Θεωρητικής Κατεύθυνσης


Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, πέρα από την ολόπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ατόμου, παρέχει στον / στην απόφοιτο το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο για:

  • Ομαλή και δημιουργική ένταξή του / της στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή
  • Να μπορεί να διεκδικήσει θέση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή άλλων χωρών
  • Να εκπαιδεύεται και να καταρτίζεται διά βίου, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και να αναπροσαρμόζεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Περαιτέρω Σπουδές

Ο / Η απόφοιτος μπορεί:

  • Να διεκδικήσει, με προοπτικές επιτυχίας, θέση για περαιτέρω σπουδές σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας.
  • Να διεκδικεί θέση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς πέραν του / της κλάδου / ειδικότητάς του / της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων.
  • Να γίνει δεκτός / ή σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες γενικού χαρακτήρα

Με τα μαθήματα γενικής μόρφωσης και την αλληλεπίδραση του / της αποφοίτου με το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών και το περιβάλλον της σχολικής μονάδας, αποκτώνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες και είναι κοινές για όλους τους αποφοίτους Θεωρητικής Κατεύθυνσης.
 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com