• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Προγράμματα Σπουδών


Οι αλλαγές που διαμορφώνουν τον χώρο της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των παραγωγικών μονάδων έχουν άμεσες και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο χώρο της εργασίας. Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς. Είναι δύσκολη και επισφαλής κάθε πρόβλεψη σχετικά με τις ανάγκες για ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, κατά ειδικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης / κατάρτισης.

Αυτή η νέα πραγματικότητα βεβαιώνει ότι το μέλλον θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον παράγοντα γνώση και φυσικά τους θεσμούς μέσω των οποίων αποκτάται η γνώση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, τα θέματα εκπαίδευσης απαιτούν τώρα πολύ πιο σφαιρικές αλλά και πολύ πιο σύνθετες στη διαχείρισή τους προσεγγίσεις.
Μια «σωστή» Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση αυτής της νέας πραγματικότητας. Μια λύση θα ήταν, η ΤΕΕ να είναι απόλυτα συμβατή με την αγορά εργασίας, καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Αν όμως η ΤΕΕ δεν προσφέρει πλατιά και επαρκή εκπαίδευση, απαξιώνεται γρήγορα. Ως δεύτερη λύση είναι η παροχή μιας πλατιάς ΤΕΕ, που δεν θα έχει ως στόχο της την πλήρη συμβατότητα με την αγορά εργασίας, αλλά θα προσφέρει στους αποφοίτους της τις δυνατότητες να αποκτήσουν μεγάλη προσαρμοστικότητα και ικανότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις του κλάδου της ειδικότητάς τους και να επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Υιοθετήθηκε η δεύτερη επιλογή
στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ).

Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή, στατική διαδικασία συσσώρευσης γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρέπει να είναι μια συνεχής οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα. Ταυτόχρονα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους και να λειτουργεί ως μηχανισμός για την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού και για εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις των καιρών, τις σύγχρονες τάσεις στην Εκπαίδευση, την κυπριακή εμπειρία και πραγματικότητα καθώς επίσης και τις απόψεις και εισηγήσεις του διδακτικού προσωπικού των Τεχνικών Σχολών, του Συμβουλευτικού Σώματος Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει επεξεργαστεί και υποβάλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο, πρόταση για ανασχεδιασμό, αναδόμηση και εκσυγχρονισμό του περιεχομένου και της δομής της ΜΤΕΕ. Η πρόταση έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και η υλοποίησή της έχει αρχίσει από τη σχολική χρονιά 2001-2002.

Το περιεχόμενο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, πέρα από την ολόπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ατόμου, παρέχει στους αποφοίτους και το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο για:

  • Ομαλή και δημιουργική ένταξή τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή άλλων χωρών
  • Να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται διά βίου, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται και να αναπροσαρμόζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, την Πρακτική και τη Θεωρητική Κατεύθυνση. Η διάρκεια σπουδών και στις δύο κατευθύνσεις είναι τρία χρόνια. Στα προγράμματα της ΜΤΕΕ μπορούν να φοιτήσουν μαθητές και μαθήτριες που συμπλήρωσαν με επιτυχία την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές της ΜΤΕΕ αποκτούν Απολυτήριο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του Απολυτηρίου Δημόσιου Εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

Κλάδοι και ειδικότητες της ΜΤΕΕ
Οι προσφερόμενοι Κλάδοι Σπουδών στη Θεωρητική και την Πρακτική Κατεύθυνση είναι:

Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας
Πολιτικής Μηχανικής - Αρχιτεκτονικής
Σχεδιαστών
Χημικής Τεχνολογίας
Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας
Καλλιτεχνικών Σπουδών
Ένδυσης
Υποδηματοποιίας - Δερμάτινων
Κατασκευών
Aισθητικής – Κομμωτικής
Γεωπονίας
Υπηρεσιών
Ξενοδοχειακών- Επισιτιστικών Τεχνών

Οι προσφερόμενοι Κλάδοι Σπουδών στη Θεωρητική και την Πρακτική Κατεύθυνση φαίνονται στον πίνακα 1.

Σε κάθε κλάδο προσφέρονται διάφορες ειδικότητες Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης.Οι ειδικότητες που προσφέρονται στις διάφορες Τεχνικές Σχολές δίνονται κατά κλάδο και κατεύθυνση στον πίνακα 2.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com