• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 24/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση - Ιστορική Αναδρομή


Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1984.  Την 1η Ιανουαρίου 1984 ανέλαβε καθήκοντα ο πρώτος Διευθυντής στη νέα Διεύθυνση.  Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ΔΑΑΕ ιδρύθηκε για τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν την Ανώτερη και Εκπαίδευση, εκτός από εκείνα για τα οποία υπάρχει ειδικός νόμος ή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεσή τους σε άλλο Υπουργείο.  Αρχικά τέθηκαν στη δικαιοδοσία της νέας Διεύθυνσης η Παιδαγωγική Ακαδημία και οι Υπηρεσίες  Εξετάσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Νομοθεσία για τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η απουσία νομοθεσίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιούργησε αρκετά προβλήματα τα οποία επηρέασαν αρνητικά το εκπαιδευτικό της επίπεδο. Για το λόγο αυτό η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας ήταν επείγοντα και επιτακτική. Άμεση προτεραιότητα ήταν η ίδρυση άτυπης επιτροπής (ad-hoc) για προετοιμασία νομοσχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Το νομοσχέδιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές για παροχή εκπαίδευσης και τις πρόνοιες οι οποίες καθορίζονται από το άρθρο 20 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι  κάθε Κύπριος πολίτης έχει το δικαίωμα να εκπαιδεύεται και να παρέχει εκπαίδευση, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα.

Με βάση το γεγονός ότι λειτουργούσαν ήδη τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορούσαν πλέον να αγνοηθούν λύσεις λογικές, δίκαιες και πρακτικές που θα έδιναν λύση στα υπάρχοντα προβλήματα.  Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου για την ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν παρεμβάλλουν εμπόδια, αλλά προστατεύουν τους φοιτητές και διασφαλίζουν τη καλή φήμη της Κύπρου.

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου ήταν:

  • Η ίδρυση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ), η οποία είναι το συμβουλευτικό σώμα του Υπουργού, με ευρεία συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. Συγκεκριμένα εκπροσωπούνται ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, οι εργοδότες, οι φοιτητές και οι συντεχνίες εργαζομένων.
  • Ειδική νομοθεσία ρύθμισης της ίδρυσης και λειτουργίας των δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του Κρατικού Πανεπιστημίου.
  • Έκδοση Κανονισμών σχετικά με την ίδρυση, λειτουργίας και εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ)
  • Έκδοση οδηγιών εναρμόνισης των ήδη λειτουργούντων ΙΣΤΕ με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.
  • Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Στόχος της Κυβέρνησης ήταν η ίδρυση ενός Πανεπιστημίου υψηλών προδιαγραφών το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του συνόλου του Κυπριακού λαού.  Η χώρα είχε ανάγκη από ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία να παρέχονταν από το Κράτος στους Κύπριους πολίτες και ταυτόχρονα εναρμονισμένη με την οικονομική ανάπτυξη.

Εγγραφή Φοιτητών – Φοιτητική Κάρτα
Μία άλλη προτεραιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 ήταν η μηχανογράφηση των εγγραφών των φοιτητών. Ο στόχος επιτεύχθηκε και δημιουργήθηκε έτσι νέα βάση πληροφοριών και δεδομένων για τις αρμόδιες αρχές.
Ένα παλαιό αίτημα των φοιτητικών οργανώσεων ήταν η έκδοση φοιτητικής κάρτας, με την οποία μπορούσαν εύκολα οι φοιτητές να αποδείξουν την φοιτητική τους ιδιότητα στην Κύπρο. Η επίτευξη του στόχου αυτού αποτελούσε επίσης μια προτεραιότητα.  Συνεπώς, περιορισμένος αριθμός φοιτητικών καρτών εκδόθηκαν για τους εγγεγραμμένους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984.

Εισαγωγικές Εξετάσεις – Υποτροφίες
Οι θέσεις οι οποίες αναλογούσαν στους Κύπριους για σπουδές στη Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας κατανέμονταν μεταξύ των υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Υποτροφίες δίδονταν από το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών (ΙΚΥ) με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων.  Με βάση τα ίδια αποτελέσματα, οι υποψήφιοι εισάγονταν στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου για να εκπαιδευτούν ως δάσκαλοι Δημοτικών σχολείων.  Με την πάροδο των χρόνων οι εισαγωγικές εξετάσεις θεωρούνται από τους υποψήφιους ως αντικειμενικές και άψογες από κάθε άποψη.

 
Πηγή: Ιστοσελίδες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου - 24 Δεκεμβρίου 2008


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com