• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 25/09/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Οικονομικά θέματα - Δάνεια Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών


Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών συστάθηκε με το Νόμο 141 του 1989 ως Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου. Η Υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα άρχισε να λειτουργεί περίπου έξι μήνες μετά από την έγκριση των Κανονισμών του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας που έγινε στις 21.7.1995.

Πρωταρχικός σκοπός του Κεντρικού Φορέα είναι να αναλαμβάνει ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου.

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Φορέα είναι και η παροχή χαμηλότοκων δανείων. Δικαιούχα πρόσωπα είναι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου και οι οποίοι αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζουν να είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα.
 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com