• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Οικονομικά θέματα - Φοιτητική Χορηγία


Παραχωρείται σε κάθε οικογένεια που διαμένει μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και έχει τέκνο το οποίο τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε αξιολογημένο κλάδο σπουδών και έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Η χορηγία καταβάλλεται για την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου/διπλώματος σε κάθε κύκλο σπουδών, νοουμένου ότι ο κλάδος σπουδών έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης.

 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του σχετικού Νόµου που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, η φοιτητική χορηγία θα παραχωρείται µε βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριµένα,  σύµφωνα  µε τη νέα νοµοθεσία,  για να έχει η οικογένεια δικαίωµα σε φοιτητική χορηγία πρέπει το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που απέκτησε κατά το 2011, να  µην υπερβαίνει τις €100.000  όταν αυτή έχει ένα ή δύο τέκνα. Για τις οικογένειες  µε περισσότερα από δύο τέκνα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. 

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος. Παράλληλα, για να έχει δικαίωµα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιµές των περιουσιακών της στοιχείων, να µην υπερβαίνει το €1.200.000.

 

Κατεβάστε την αίτηση και πληροφορίες εδώ.
 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com