• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 25/09/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Μέση Γενική Εκπαίδευση - Γενικές Πληροφορίες


Η Δημόσια και Ιδιωτική Μέση Γενική Εκπαίδευση καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης, δίνοντας έμφαση στη γενική παιδεία, αλλά και στη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Επίσης έχει ως στόχο την προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των παγκοσμίων ιδανικών για ελευθερία, των πολιτιστικών αξιών, δικαιοσύνη και ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων, με απώτερο σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών στην Ενωμένη Ευρώπη και παγκόσμια. Επιπρόσθετα η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση παρέχεται σε μαθητές ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο τριετείς κύκλους σπουδών, το Γυμνασιακό και το Λυκειακό.

Στους εν λόγω δύο κύκλους περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε διακριτά μαθήματα όπως Ελληνικά, Μαθηματικά κτλ., προγράμματα που προσφέρονται διαθεματικά (Αγωγή Υγεία, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.), καθώς και ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες όπως όμιλοι, εκδρομές, επισκέψεις κτλ., έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σφαιρική και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com