• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 28/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Δημοτική Εκπαίδευση - Κατ΄οίκον Εργασία


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί ότι η κατ΄οίκον εργασία αποτελεί το πρώτο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ σχολείου και οικογένειας, αφού είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι γονείς να παρακολουθούν την εργασία που γίνεται στην τάξη, αλλά, παράλληλα, και ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι παρακολουθούν το ενδιαφέρον των γονιών για τα παιδιά τους και το βαθμό στον οποίο τα παιδιά έχουν κατανοήσει τα όσα διδάχτηκαν.

Η ανάθεση εργασιών στο σπίτι, που θα είναι δημιουργικό συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη είναι απαραίτητη, για να μάθουν τα παιδιά να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Οι εργασίες που ανατίθενται στο σπίτι πρέπει να διακρίνονται από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

  • Να εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των παιδιών, ώστε να είναι δημιουργικές και ευχάριστες. 
  • Να είναι προσεκτικά διαβαθμισμένες και να ανταποκρίνονται στην ηλικία και στις ικανότητες των παιδιών
  • Να είναι ανάλογες με τα μέσα που διαθέτουν τα παιδιά και η οικογένειά τους.
  • Να μπορούν να γίνουν από τα ίδια τα παιδιά χωρίς τη συνεχή βοήθεια των γονιών. Ο ρόλος των γονιών είναι απλώς να καθοδηγούν τα παιδιά για το πώς να εργαστούν, και όχι για το τι θα γράψουν, και στο τέλος να ελέγχουν ότι έγιναν οι εργασίες σε ικανοποιητικό βαθμό.
  • Να απαιτούν λίγο χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Ο ρόλος των γονιών στην Α΄ τάξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός και χρειάζεται όχι μόνο ο έλεγχος, αλλά και η συνεχής καθοδήγηση και βοήθεια, αφού τα παιδιά δεν είναι ακόμα σε θέση να διαβάσουν από μόνα τους. Η Στην Α΄ τάξη η κατ΄ οίκον εργασία είναι πολύ ουσιαστική γιατί τα παιδιά χρειάζονται συνεχή επανάληψη των όσων έχουν διδαχτεί στην τάξη μέχρι να αποκτήσουν την αναγνωστική ικανότητα.

Επίσης είναι σημαντική και η τήρηση σωστής στάσης εκ μέρους των γονιών τόσο γενικά απέναντι στην κατ’ οίκον εργασία όσο και ειδικά για το βαθμό και τον τρόπο παρέμβασής τους. Γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντικό οι γονείς να πληροφορούνται και να καθοδηγούνται σωστά από μέρους του σχολείου.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com