• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 28/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Δημοτική Εκπαίδευση - Αριθμός Παιδιών Κατά Τμήμα


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει θέσει ως στόχο την μείωση του αριθμού των μαθητών κατά τμήμα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μετά από σχετική εισήγηση του εν λόγω Υπουργείου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 30.7.2003 (αρ. Απόφ. 58.344), τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού παιδιών στις τάξεις Α΄- Γ΄ του δημοτικού σχολείου στο 30, από τη σχολική χρονιά 2003-2004.

Επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4.6.2004 αποφάσισε (αρ. Απόφ. 60.362), όπως η εφαρμογή του μέτρου μείωσης των μαθητών κατά τμήμα στις τάξεις Δ΄- Στ΄ υλοποιηθεί σταδιακά, σε ετήσιες φάσεις, αρχής γενομένης από τη σχολική χρονιά 2004-2005, με τη μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα, από 32 σε 30, στην Δ΄ τάξη. Με νέα απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. Απόφ. 61.603/16.2.2005)  ενέκρινε την ταυτόχρονη μείωση, από τη σχολική χρονιά 2005-2006, του ανώτατου αριθμού των παιδιών ανά τμήμα, από 32 σε 30, για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, μέσα στο πλαίσιο της προώθησης μέτρων για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, προωθήθηκε νέα Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η  περαιτέρω μείωση του αριθμού των μαθητών στην Α΄ τάξη (αρ. Απόφ. 62.664/28.9.2005) από 30 σε 25 παιδιά ανά τμήμα, η οποία εφαρμόστηκε στο 1/3 των δημοτικών σχολείων τη σχολική χρονιά 2005-2006 και ολοκληρώθηκε τη σχολική χρονιά 2007-2008.

 

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του (αρ. 65.536) ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, ενέκρινε την περαιτέρω μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών κατά τμήμα σε 25 και στα συμπλέγματα τάξεων σε 20, σε τέσσερις φάσεις ως εξής:

  • Σχολική χρονιά 2007-08: Β΄ και Γ΄ τάξεις Δημοτικού και Συμπλέγματα τάξεων Δημοτικού
  • Σχολική χρονιά 2008-09: Δ΄ τάξη Δημοτικού και Νηπιαγωγεία
  • Σχολική χρονιά 2009-10: Ε΄ τάξη Δημοτικού
  • Σχολική χρονιά 2010-11: Στ΄ τάξη Δημοτικού.

Έτσι, από τη σχολική χρονιά 2010-11 ο ανώτατος αριθμός κατά τμήμα σε όλες τις τάξεις δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου θα είναι 25.
 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com