• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 25/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Δημοτική Εκπαίδευση - Μετεγγραφές


Μετεγγραφή παιδιού από ένα δημοτικό σχολείο σε άλλο σε περίπτωση μετακίνησης των γονιών του γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού δελτίου φοίτησης που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η εξασφάλιση προηγουμένως της γραπτή άδεια του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Μετεγγραφή από μη δημόσιο σχολείο «του αυτού τύπου» που λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με το νόμο σε δημόσιο μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού ο διευθυντής του δημόσιου σχολείου εξασφαλίσει από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου γραπτή βεβαίωση. Η κατάταξη γίνεται στην τάξη που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο ή και στη γραπτή άδεια και σε καμιά περίπτωση σε τάξη ανώτερη από αυτή που επιτρέπει η ηλικία του παιδιού.

Μετεγγραφή σε δημοτικό σχολείο από μη δημόσιο σχολείο «διαφόρου τύπου» ή «παρομοίου τύπου» ή από σχολείο που δε βρίσκεται στη Δημοκρατία μπορεί να επιτευθεί με την προσκόμιση πιστοποιητικών γέννησης και φοίτησης. Η κατάταξη γίνεται στην τάξη που επιτρέπει η χρονολογική ηλικία του. Αν η επίδοση του παιδιού στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά είναι χαμηλότερη από την τάξη στην οποία θα φοιτήσει, τότε κατατάσσεται στην αμέσως κατώτερη τάξη, νοουμένου ότι η ηλικία του παιδιού του επιτρέπει να συμπληρώσει τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο σύμφωνα με το Νόμο.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com