• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 28/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Προδημοτική Εκπαίδευση - Εγγραφές


Τα παιδιά εγγράφονται στην προδημοτική τάξη νηπιαγωγείου, αν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 8/12 χρονών κατά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν. Σε δημόσιο νηπιαγωγείο είναι δυνατό να φοιτήσει παιδί ηλικίας δημοτικού σχολείου εάν έχει εξασφαλιστεί έγκριση από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης η οποία ισχύει για ένα χρόνο.

Δικαίωμα εγγραφής στο δημόσιο νηπιαγωγείο έχουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από εθνικότητας ή τη χώρα προέλευσης, τα οποία διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Κύπρο. Αν στα δημόσια τμήματα υπάρχουν κενές θέσεις διατίθενται σε μικρότερα παιδιά και τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία τριών χρονών κατά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Προτεραιότητα εγγραφής έχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα οποία είναι ηλικίας τριών χρόνων και άνω, όπως αυτά εγκρίνονται από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι Έλληνες υπήκοοι και διαμένουν προσωρινά στην Κύπρο, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή, αν συμπληρώνουν ηλικία 3 χρονών κατά την 1η του Οκτώβρη.

Αναφορικά με τα δημόσια νηπιαγωγεία, τα παιδιά εγγράφονται στο σχολείο της περιφέρειας τους /περιοχής τους. Αν με τον αριθμό των παιδιών δε συμπληρώνεται τμήμα, μπορούν να γίνουν δεκτά παιδιά που η κατοικία τους δε βρίσκεται στην περιοχή του νηπιαγωγείου, αν οι γονείς τους αναλαμβάνουν την ευθύνη και τα έξοδα της μεταφοράς τους στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά όλων των κοινοτήτων όπου λειτουργεί περιφερειακό νηπιαγωγείο, έχουν το ίδιο δικαίωμα φοίτησης στο νηπιαγωγείο με τα παιδιά της κοινότητας που στεγάζει το περιφερειακό.

Χρόνος εγγραφής και υποβολής αίτησης για εγγραφή

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού οι εγγραφές παιδιών από παιδιά ηλικίας 4 8/12  - 5 8/12 χρόνων σε δημόσιο νηπιαγωγείο, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφών από παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρόνων για φοίτηση σε δημόσιο ή κοινοτικό νηπιαγωγείο, γίνονται συνήθως τον Ιανουάριο. Κάθε παιδί που γεννήθηκε στην Κύπρο και το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά για εγγραφή πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή και το οποίο να επιβεβαιώνει την ημερομηνία γέννησης και να ικανοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο υπάλληλο (συστήνεται η μετάφραση των εγγράφων αυτών, όπου χρειάζεται, στα ελληνικά ή αγγλικά). Τα πιστοποιητικά γέννησης ελέγχονται από τον οικείο επιθεωρητή και φυλάγονται από το διευθυντή του σχολείου. Αυτά επιστρέφονται στα παιδιά κατά την αποφοίτησή τους από το νηπιαγωγείο.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com