• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 24/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Προδημοτική Εκπαίδευση - Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής


Στην περίπτωση που στα δημόσια νηπιαγωγεία υπάρχουν κενές θέσεις γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής η επιλογή μεταξύ των παιδιών ηλικίας 3 - 4 8/12 χρόνων, σύμφωνα με κριτήρια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εν λόγω διαδικασία ακολουθείται και για επιλογή παιδιών που θα φοιτήσουν στα κοινοτικά νηπιαγωγεία όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός θέσεων. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας, το διευθυντή του πλησιέστερου δημοτικού σχολείου, έναν εκπρόσωπο του συνδέσμου γονέων και τη νηπιαγωγό και όλα τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής, μέσω των γραπτών αιτήσεων ή συμπληρωματικών δηλώσεων των γονιών, είναι εμπιστευτικά και συζητούνται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για επιλογή. Για κάθε αίτηση που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, τα μέλη της Επιτροπής είναι συνυπεύθυνα.

Οι γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά, αμέσως μετά την έγκριση, ειδοποιούνται γραπτώς και προσκαλούνται σε μια ενημερωτική συγκέντρωση, πριν από το τέλος του Απρίλη. Επίσης το Μάη διευθετείται μια τουλάχιστον επίσκεψη του παιδιού στο νηπιαγωγείο, συνοδευόμενου από τη μητέρα ή τον πατέρα του, για σκοπούς γνωριμίας με το περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Οι γονείς των παιδιών, που δεν έγινε κατορθωτό να επιλεγούν κατά τις προκαταρκτικές εγγραφές του Γενάρη, ειδοποιούνται με επιστολή στην οποία τονίζεται ότι η αίτησή τους θα επανεξεταστεί τον Απρίλη στις συμπληρωματικές εγγραφές, εάν υπάρχουν θέσεις.

Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών 3- 4 8/12 χρονών για τη φοίτηση σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα, είναι τα εξής:

  • Ανεξάρτητα από ηλικία προηγούνται τα Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως εγκρίνονται από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. H εγγραφή των παιδιών της συγκεκριμένης κατηγορίας γίνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία ηλικίας στην οποία ανήκουν όπως Β΄ Κατηγορίας 3 8/12 - 4 8/12 χρονών ή Γ΄ Κατηγορίας 3 - 3 8/12 χρονών. Ο Νόμος 113(I)99 προβλέπει την παροχή εκπαίδευσης από το 3ο έτος της ηλικίας του παιδιού.
  • Για τα υπόλοιπα παιδιά γίνεται επιλογή με βάση τα πιο κάτω κριτήρια και με προτεραιότητα των παιδιών της Β΄ κατηγορίας ηλικίας 3 8/12 – 4 8/12 χρονών που φοιτούσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στο νηπιαγωγείο, που ήταν υπό την προστασία /εποπτεία του Γραφείου Ευημερίας ή ορφανά ή άπορα, αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό από το Γραφείο Ευημερίας, πολύτεκνης οικογένειας ή μονογονικής οικογένειας, με αδελφάκι Α΄ κατηγορίας (ηλικίας 4 8/12 – 5 8/12 χρονών) που φοιτά στο νηπιαγωγείο, παιδιά πολιτικών προσφύγων – αθίγγανων – αλλόγλωσσοι και χρονολογική ηλικία.

Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com