• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 28/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Είσαι Γυναίκα; - Πρόγραμμα Ανοιχτές Πόρτες


Το προτεινόμενο έργο με τίτλο «Ανοιχτές Πόρτες» απευθύνεται:

I. α. σε εργαζόμενες γυναίκες, των οποίων η εργασιακή δυνατότητα υπονομεύεται και τίθεται σε κίνδυνο, λόγω του όγκου της παρεχόμενης φροντίδας προς τις οικογένειες τους.
   β. σε άνεργες γυναίκες, που ο φόρτος των οικογενειακών υποχρεώσεων τις απομάκρυνε ή τις απέκλεισε από την Αγορά Εργασίας.
   γ. σε γυναίκες που, για οικογενειακούς – παραδοσιακούς λόγους δεν εργάσθηκαν ποτέ με σχέση εξαρτώμενης εργασίας ή αυτοαπασχόληση, αλλά που επιθυμούν να ενταχθούν στην Αγορά Εργασίας

ΙΙ. Σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, που αναλαμβάνοντας το κοινωνικό τους ρόλο, τολμούν να προχωρήσουν στη υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας φιλικής προς τις γυναίκες και να διαμορφώσουν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.

Βασικός σκοπός του έργου είναι να διευκολύνει την παραμονή, την ένταξη ή την επανένταξη γυναικών στην Αγορά Εργασίας, υπερβαίνοντας τα εμπόδια που παρεμβάλλονται από την αντιπαράθεση (για παραδοσιακούς λόγους) οικογενειακής – επαγγελματικής ζωής και συντελώντας στη συμφιλίωση τους, στοχεύοντας:

Α. Στη διαμόρφωση μιας νέας σχετικής επιχειρηματικής κουλτούρας και ανάπτυξης φιλικών προς την οικογένεια μορφών οργάνωσης της εργασίας, με την υποστήριξη επιχειρήσεων πρόθυμων να εντάξουν σχετικές στρατηγικές στη λειτουργία τους και να υιοθετήσουν «Πλάνα Συμφιλίωσης», να αναπτύξουν επιχειρηματική κουλτούρα φιλική προς τις γυναίκες και να διαμορφώσουν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
Β. Στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών μηχανισμών και δομών στη προσφορά υπηρεσιών προς τις γυναίκες, αλλά και στην εκτίμηση για τις δυνατότητες συμβολής των υπηρεσιών αυτών στην άρση των διακρίσεων που βασίζονται στα φύλα καθώς και στη συμφιλίωση οικογενειακής – επαγγελματικής ζωής.
Γ. Στην ανάδειξη και διάδοση εμπειριών και καλών πρακτικών από την εφαρμογή «Πλάνων Συμφιλίωσης»¨εντός συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Δ. Στην παρουσίαση στην Κυπριακή Αγορά Εργασίας ενός νέου, ουσιαστικά, επαγγέλματος κατάλληλου να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Μ.Κ.Ο κ.α, αυτό του/της Συμβούλου Ισότητας, που έχει απήχηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα, υπάρχει εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
Ε. Στην αλλαγή της μακραίωνης κοινωνικής συλλογικής συνείδησης, όσον αφορά στην κοινωνική θέση των γυναικών και στην άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο. Επίσης την ανακατανομή των κοινωνικών ρόλων στο εσωτερικό της οικογένειας και στην Αγορά Εργασίας.
Ζ. Στον επηρεασμό των κέντρων σχεδιασμού και εφαρμογής ανάλογων πολιτικών και στη διατύπωση πλέγματος προτάσεων για αναθεώρηση/ εμπλουτισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com