• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 25/09/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Φοιτητικά Θέματα - Οικονομικές Παροχές σε Φοιτητές


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου:
Ο κύριος φορέας παροχής υποτροφιών για σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.). του οποίου παραχωρούνται κονδύλια για τα σχέδια υποτροφιών κάθε χρόνο τα οποία περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Οι υποτροφίες του Ιδρύματος παραχωρούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Βασικό κριτήριο είναι σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, και με βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Το Ι.Κ.Υ.Κ. σε συνεργασία με Γραφείο Προγραμματισμού προβαίνει και στη δημοσίευση ανακοινώσεων για υποτροφίες από πηγές του εξωτερικού όπως είναι το Ι.Κ.Υ. Ελλάδος ή υποτροφίες που παραχωρούνται από άλλες χώρες βάσει διμερών συμφωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα  Ι.Κ.Υ.Κ., και στο τηλέφωνο 22 456433.

Υποτροφίες σε Ελλαδίτες Φοιτητές:
Κάθε χρόνο η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσφέρει έντεκα (11) υποτροφίες σε Ελλαδίτες για προπτυχιακές σπουδές στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι έξι (6) θα χορηγηθούν για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι άλλες πέντε (5) για σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό έχει συμφωνηθεί με Συμπληρωματικό Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2006 – 2010.

Οι υποτροφίες παραχωρούνται σε Έλληνες υπηκόους που γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με κριτήριο την πιο ψηλή βαθμολογία στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις, ανά σχολή.

Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους της Διασποράς:
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κυβέρνησης αποφάσισε να παραχωρεί σε Έλληνες και Κύπριους της Διασποράς, οι οποίοι φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υποτροφίες βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 22 894040 και στην  ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο:
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ιδρύθηκε από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1976. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του έχουν μόνο πολίτες των κρατών μελών του ιδρύματος.  Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ινστιτούτο άρχισε να δέχεται αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2006 – 2007.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκτείνεται από τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. 

Κουπόνια σίτισης:
Με βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, κάθε εξάμηνο η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειες τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει δοθεί υποτροφία από αυτές που παραχωρεί η Κυπριακή Κυβέρνηση.

Κάθε δικαιούχο χορηγείται με κουπόνια σίτισης αξίας €5,00 περίπου το καθένα για ένα γεύμα την ημέρα στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου για τις εργάσιμες μέρες του ακαδημαϊκού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του πανεπιστημίου τους.

Επιχορήγηση Φοιτητικών Οργανώσεων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού:
Κάθε χρόνο παρέχετε οικονομική στήριξη σε φοιτητικές ενώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού από την Κυπριακή Κυβέρνηση.  Συγκεκριμένα, το Μάρτιο κάθε έτους, αποστέλλονται σε όλες τις φοιτητικές οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιστολές με τις οποίες τους ζητείται να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση, παραθέτοντας τον αριθμό των μελών που εκπροσωπούν και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων τους.  Το ποσό που είναι εγκεκριμένο στον προϋπολογισμό του έτους κατανέμεται στις φοιτητικές οργανώσεις με βάση τις αιτήσεις και τα στοιχεία που αποστέλλονται.

Κάρτα Νέων:
Το Υπουργικού Συμβουλίου με σχετικής απόφασης, αποφάσισε όπως παραχωρείται σε φοιτητές του εσωτερικού και του εξωτερικού Κάρτα Νέων αξίας €9,00 περίπου έκαστη την οποία εξασφαλίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από τον Οργανισμό Νεολαίας στην τιμή των €4,00 περίπου.  Η Κάρτα Νέων εξασφαλίζει σε φοιτητές μειωμένες τιμές σε καταστήματα, θέατρα κτλ. 
 

 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com