• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Φοιτητικά Θέματα - Έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας και Κάρτας Νέων


Η Φοιτητικής Ταυτότητας και Κάρτας Νέων (Youth Card Euro<26STUDENT) εκδίδεται από τον Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προς Κύπριους και αλλοδαπούς φοιτητές που είναι γραμμένοι σε αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών. Η φοίτηση σε αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο είναι το βασικό κριτήριο για δικαίωμα κατοχής της Φοιτητικής Ταυτότητας. Η εν λόγω Ταυτότητα προσφέρει ωφελήματα αποκλειστικά σε φοιτητές Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένη με την Κάρτα Νέων προσφέροντας χαμηλές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο και σε χώρες της Ευρώπης.

Φοιτητές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την Φοιτητική Ταυτότητα/Κάρτα Νέων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Κέντρο Πληροφόρησης του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λευκωσία. Η αίτηση γίνεται με την συμπλήρωση του σχετικού έντυπου, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και υποβάλλετε με ένα αντίγραφο της ταυτότητάς και μια φωτογραφία στο μέγεθος φωτογραφίας διαβατηρίου στην πιο κάτω διεύθυνση:

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Κέντρο Πληροφόρησης
Λεωφόρος Μακαρίου 90Ε
1077 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στον αρμόδιο λειτουργό του Οργανισμού Νεολαίας στο: +357 22452477, +357 22402614 ή μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@euro26.org.cy
 


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com