• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 22/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Διασφάλιση Ποιότητας - Κυπριακός Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Εκπαίδευσης (ΚΥΦΔΠΠΕ)


Με την απόφασή με Αριθμό 66.010 ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2007, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη δημιουργία και θεσμοθέτηση του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Εκπαίδευσης (ΚΥΦΔΠΠΕ). Ο Φορέας θα είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας σε όλο το χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης που προσφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης ο Φορέας μετά την ίδρυση και λειτουργία του, θα αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες των πιο κάτω υφιστάμενων οργάνων:

 • Του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)
 • Της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ)
 • Του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και
 • Της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ)

Τα μέλη του Συμβουλίου του Φορέα θα είναι συνολικά δεκατρία με τον πρόεδρο, τα οποία θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για πενταετή θητεία. Οκτώ από αυτά είναι ακαδημαϊκοί (Καθηγητές ή/και Ομότιμοι Καθηγητές πανεπιστημίου) και τα άλλα, από ένα άτομο που θα προέρχεται από τα ακόλουθα σώματα και υπηρεσίες:

 • Τη Νομική Υπηρεσία.
 • Τη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Τις εργοδοτικές οργανώσεις.
 • Τις συντεχνίες.
 • Τις φοιτητικές οργανώσεις.

Ο Φορέας θα είναι η αρμόδια αρχή για:

 • Την περιοδική ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση των κρατικών πανεπιστημίων.
 • Την περιοδική ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση και πιστοποίηση των μη-κρατικών πανεπιστημίων στα οποία έχει χορηγηθεί αρχική ή κανονική άδεια λειτουργίας.
 • Την αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των μορφών διασυνοριακής και διαπανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
 • Την αναγνώριση τίτλων σπουδών και την παροχή πληροφοριών για αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού.
 • Τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και των προγραμμάτων σπουδών που έχουν δικαιοδοσία να προσφέρουν.
 • Την παροχή συμβουλών στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.    

 
To τελικό νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Φορέα αναμένεται να είναι έτοιμο και να σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση μέσα στο 2010.

Διεύθυνση επαφής (προσωρινή για πληροφορίες):
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλ.:  +357 22800616
Φαξ:   +357 22427560
Ιστοσελίδα: http://www.highereducation.ac.cy


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com