• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 28/07/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

Διασφάλιση Ποιότητας - Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)


Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) είναι η υπεύθυνη αρχή για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δημιουργία του θεσμού της αξιολόγησης και πιστοποίησης κρίθηκε από την Πολιτεία απαραίτητη έτσι ώστε:

  • η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης να εμπνέει εμπιστοσύνη στους Κυπρίους και ξένους φοιτητών
  • η απονομή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών να είναι βασισμένη στην καθιέρωση του ελάχιστου επίπεδου σπουδών
  • να είναι η βάση για την αναγνώριση ισοτιμίας-αντιστοιχίας των τίτλων που απονέμονται.

Το ΣΕΚΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με το νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για πέντε χρόνια και έχουν την συνολική ευθύνη της οργάνωσης και επίβλεψης της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης των ΙΣΤΕ. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτό, το Συμβουλίου ορίζει τις Ομάδες Αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των ΙΣΤΕ, που αποτελούνται από εμπειρογνώμονες, εξετάζει την τελική έκθεση των Ομάδων Αξιολόγησης, και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις, καθώς επίσης και άλλα στοιχεία και δεδομένα που του τίθενται υπηρεσιακώς υπόψη. Μετά αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων, την αναβολή λήψης απόφασης για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή την έγκριση υπό τους όρους της αιτήσεως.

Στην αρχή το ΣΕΚΑΠ αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα αλλά με την υπερπήδηση τους ο θεσμός της αξιολόγησης-πιστοποίησης άρχισε να εμπεδώνεται στη συνείδηση της Κυπριακής κοινωνίας. Μέχρι σήμερα έχουν τύχει αναγνώρισης αρκετά πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών μονοετή, διετή, τριετή, τετραετή και μεταπτυχιακά. Το Συμβούλιο έχει τύχει αναγνώρισης από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και είναι ήδη μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας (European Network of Quality Assurance, ENQA), του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association, EUA) και του Διεθνούς Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (International Quality Assurance Agency in Higher Education, INQAAHE).

Πληροφορίες:
Λεωφόρος Μακεδονίας
Ταχ. Θυρ.: 12592
2251 Λατσιά, Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.:         +357 22 40 24 76
Τηλ/τυπο: +357 22 30 55 13
Ηλ. Διεύθ.: sekap@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy/sekap/


Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com