• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 21/08/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

» Τίτλοι Σπουδών ΑΤΙ

07/01/2009

Μετά από πολλές συζητήσεις για το θέμα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου, το ΚΥΣΑΤΣ αφού εξέτασε το όλο θέμα κατέληξε σε σημαντικές αποφάσεις τις οποίες δημοσίευσε με σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΥΣΑΤΣ τα διπλώματα του ΑΤΙ αναγνωρίζονται ως διπλώματα ανώτερης εκπαίδευσης και ως προσόν πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Ως εκ τούτου οι τίτλοι του ΑΤΙ προνομιακά αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, κάτι που δεν έχουν άλλα διπλώματα ανώτερης εκπαίδευσης. Συνεπώς «ο μεταπτυχιακός τίτλος ενός ατόμου που κατέχει τίτλο σπουδών του ΑΤΙ μπορεί να αναγνωριστεί από το ΚΥΣΑΤΣ». Αυτό φυσικά δεν μπορεί να συμβεί για κατόχους άλλων διπλωμάτων ανώτερης εκπαίδευσης οι οποίοι δεν κατέχουν πτυχίο, αναφέροντας ότι «ο τίτλος σπουδών του ΑΤΙ έχει το ίδιο καθεστώς με τον τίτλο του 'πτυχίου' σε σχέση με την αναγνώριση μεταπτυχιακών προσόντων. Με βάση το προνομιούχο αυτό καθεστώς, δεν χρειάζεται να αναλωθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος για να αναβαθμιστεί ο τίτλος σπουδών του ΑΤΙ σε πτυχίο, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ως ξεχωριστός τίτλος σε πλαίσια χρήσης όπου δεν απαιτείται κατ' ανάγκη πτυχίο». Διαβάστε την ανακοίνωση του ΚΥΣΑΤΣ εδώ.   
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com