• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 20/09/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

» Ανοικτός Διάλογος

07/03/2009

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σας προσκαλεί σε ανοικτή εκδήλωση συζήτησης που διοργανώνει με θέμα το Νέο Πρόγραμμα για τη Δημιουργία Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2009 από τις 09:30 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ισόγειο κτιρίου ΙΠΕ, Λεωφόρος Στροβόλου 123).

Η εκδήλωση έχει ως στόχο τη συζήτηση των θεμάτων που άπτονται του σχεδιασμού του Νέου Προγράμματος για τη Δημιουργία Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το Ίδρυμα και ενδιαφέρει ιδιαίτερα φορείς και πρόσωπα που εμπλέκονται στη δημιουργία και λειτουργία Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων, επενδυτικούς φορείς και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και επινοητές που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τεθούν για συζήτηση από το Ίδρυμα οι προβληματισμοί και εναλλακτικές κατευθύνσεις για τις βασικές παραμέτρους του νέου Προγράμματος.

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης καθώς και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποστέλλονται στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: kmichael@research.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22 205001), μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009.

Σημειώνεται ότι θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο σε όσα πρόσωπα αποστείλουν δήλωση συμμετοχής πριν από την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία.
 

  

1 [23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
1 [23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com