• Σημειώστε αυτή τη σελίδα    • Αποστολή Σελίδας σε φίλο!   
Carruca Consultants - Home
English     Ελληνικά
Ημερ. 22/09/2017
Μηχανή Αναζήτησης

Ακίνητα προς ενοικίαση σε όλη την Κύπρο

http://www.kepa.gov.cy/europass

» Υποτροφίες από την Ελληνική Κυβέρνηση

02/03/2009

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή για ερευνητική εργασία, που πιθανό να παραχωρηθούν από την κυβέρνηση της Ελλάδας, μέσα στα πλαίσια των Πολιτιστικών Συμφωνιών Κύπρου-Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Η μια υποτροφία θα παραχωρηθεί για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master και η άλλη για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος για μια από τις πιο πάνω κατηγορίες σπουδών, η υποτροφία θα παραχωρηθεί σε κατάλληλο υποψήφιο για ερευνητική εργασία.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, οδός Φλωρίνης 7, Greg Tower, 1065 Λευκωσία 3ος όροφος, ή Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι αιτητές μπορούν να αποταθούν στο τηλ.: 22456433. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Εκδηλώσεις

Προορισμοί Σπουδών
Θα μας βρείτε εδώ
Χάρτης Πλοήγησης  |  Όροι & Κανονισμοί  |  Αποποίηση
© CareerCy.com, designed & developed by WebServicesCy.com